Ads

Send PM

Member since:

November 24, 2022

About Me:

شاید برای شما هم سوال پیش آمده است که بهترین نوع قهوه چیست؟ بهترین قهوه برای شب بیداری مثلا کسانی که می خواهند شب امتحان، تا صبح بیدار بمانند، قهوه اسپرسو است که غنی ترین نوع قهوه از نظر کافئین است. بهترین قهوه برای شروع یک روز کاری و پر هیجان نیز قهوه ترک یا قهوه اسپرسو است. اگر یک مهمانی در پیش دارید که از سلیقه افراد برای نوشیدن قهوه مطمئن نیستید بهترین گزینه، قهوه فرانسه است زیرا با مزاج اکثر افراد سازگار است و زیاد غلیظ نیست و دیر کهنه می شود و حجمش زیاد است.

aryana's Latest Forum Posts

  • n/a

aryana's Latest Tabs

  • n/a

aryana's Latest Comments

  • n/a

aryana's Latest Recordings

  • n/a