Ads

tretrucvuthanh

Tre Trúc Vũ Thanh

Send PM

Member since:

May 24, 2023

Website:

https://tretrucvuthanh.com/

Location:

66B Liên khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

About Me:

Tre Trúc Vũ Thanh chuyên cung cấp sản phẩm từ tre trúc như: tre trúc nguyên liệu, mành tre trúc, bình phong tre trúc, bàn ghế tre trúc, mê bồ, phên tre, cót ép tre, v.v.
Địa chỉ: 66B Liên khu 2-10, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Sđt: 0879.96.00.99
Hashtag: #tretrucvuthanh #thicongtre #manhtretruc #nguyenlieutre #banghetre
Maps: https://goo.gl/maps/UHoCwbr7ggSxLtei9
Website: https://tretrucvuthanh.com/
Social: https://www.facebook.com/tretrucvuthanh
https://twitter.com/tretrucvuthanh
https://www.pinterest.com/tretrucvuthanh/
https://www.youtube.com/@tretrucvuthanh/about

tretrucvuthanh's Latest Forum Posts

  • n/a

tretrucvuthanh's Latest Tabs

  • n/a

tretrucvuthanh's Latest Comments

  • n/a

tretrucvuthanh's Latest Recordings

  • n/a