Ads

nguyenngoc98i

Send PM

Member since:

July 30, 2020

Website:

https://taowebsite.com.vn/mau-website/

About Me:

Các nhà văn tự do phải đối phó với lượng thông tin phong phú và đáp ứng thời hạn để giữ cho hồ sơ theo dõi của họ thẳng. WordPress về vấn đề này là một nền tảng tuyệt vời vì nó cho phép bất cứ ai tạo ra nội dung không giới hạn. Bạn có thể quản lý nó trực tiếp từ một trang web duy nhất. Tuy nhiên, WordPress không phải là giải pháp tối ưu khi nói đến lịch biên tập và chỉnh sửa biên tập chung. Để đáp ứng thời hạn, các dịch giả tự do cần phải lên đầu mọi thứ với một lịch. May mắn thay, có một giải pháp chính xác được gọi là Lịch biên tập.

Lịch biên tập là một plugin cho phép bạn lên lịch và duy trì nội dung hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Đó là giải pháp một cửa cho tất cả những thứ liên quan đến xuất bản nội dung. Nó sẽ trong quá trình giúp bạn tạo ra một quy trình công việc có cấu trúc hơn để xuất bản nội dung của bạn kịp thời. Plugin có giao diện kéo và thả để quản lý dễ dàng hơn nếu có nhu cầu di chuyển một bài đăng vài ngày tiến hoặc lùi. Bạn cũng có thể sử dụng nút chỉnh sửa nhanh để thay đổi các khía cạnh quan trọng của nội dung, bao gồm cả chính nội dung đó. Đó là một plugin cần một chút luyện tập để thành thạo, nhưng lợi ích là vô giá.

nguyenngoc98i's Latest Forum Posts

  • n/a

nguyenngoc98i's Latest Tabs

  • n/a

nguyenngoc98i's Latest Comments

  • n/a

nguyenngoc98i's Latest Recordings

  • n/a